užitočné weby pre každého

Pomoc - používanie obrázkov v texte

Obrázky je možné vkladať pod text ako samostatnú sekciu alebo, ako popisujeme tu, priamo do textu.

Nahratie obrázkov

Pred použitím je potrebné obrázky najskôr nahrať na server. Neskôr ich môžete použiť aj viackrát na iných stránkach.

Obrázky (vo formáte JPG, GIF alebo PNG) nahráte takto:

 1. V editačnom prostredí kliknete na miesto v texte, kde chcete obrázok umiestniť.
 2. Kliknete na ikonku Vložiť/zmeniť obrázok . Zobrazí sa okno Vlastnosti obrázku.
 3. Vyberiete záložku Odoslať.
 4. Pomocou tlačidla Prehľadávať... vyberiete obrázok na disku vášho počítača a kliknete na tlačidlo Odoslať na server.
 5. Po hláske o úspešnom odoslaní sa zobrazí záložka Informácie o obrázku s náhľadom. Tu môžete nastaviť rôzne parametre, ako veľkosť, okraje, zarovnanie...
 6. Stlačíte OK a obrázok sa nám vloží priamo do textu.
 7. Obrázok môžete ľubovoľne posúvať myšou, ako ste zvyknutí z iných programov.
 8. Na záver nezabudnite stlačiť tlačido ULOŽIŤ v systémovom menu.

Úprava vlastností obrázkov

Neskoršie môžete vlastnosti obrázku zmeniť označením obrázka a kliknutím na ikonku Vložiť/zmeniť obrázok .

Najlepšie je, ak nahráte obrázok v takej veľkosti, ako ho budete používať. Ak je po vložení na stránku príliš veľký, zmeňte jeho veľkosť vo Vlastnostiach obrázku (kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok, alebo bežným klikom na ikonku ). Ak nemáte predstavu, aký veľký by mal byť, začnite so šírkou a výškou 300 bodov (px).

Šírku a výšku môžete síce zmeniť, ale obraz môže byť deformovaný, ak hodnoty nezmeníte proporciálne - na to slúži ikonka zámku.

Neodporúčame malý obrázok zväčšovať, lebo výsledný obrázok bude rozostrený. V takom prípade radšej nahrajte obrázok ešte raz s väčšími rozmermi.

Vymazanie obrázka zo stránky

Obrázok môžete vymazať tak, že ho označíte myšou a stlačíte kláves Del. Obrázok sa vymaže iba z konkrétnej stránky, ale ostane nahratý na serveri a môže sa používať naďalej na iných stránkach.

Vymazanie obrázka zo servera

Pre vymazanie obrázka aj na serveri použite tento postup:

 1. Kliknite na ikonku Vložiť/zmeniť obrázok . Zobrazí sa okno Vlastnosti obrázku.
 2. Kliknite na tlačidlo Prechádzať server. Zobrazí sa okno so všetkými vloženými obrázkami. Aj tu môžete pridať nový obrázok.
 3. Pre vymazanie obrázka stlačte zmazať vpravo od príslušného súboru.
 4. Po potvrdení sa súbor zmaže zo zoznamu aj zo servera.
 5. Okno opustíte štandardným uzavretím okna.